BATUUDIKESKUSE ÜLDREEGLIDAlates 7. eluaastast võib laps jääda batuudikeskusesse iseseisvalt. Nooremad külastajad peavad viibima keskuses ainult koos vanema või saatjaga (saatja peab olema vähemalt 16. aastane).

Trampolino batuudikeskus ei osuta lapsehoiuteenust. Batuudikeskuses viibimine on lapse enda või lapsevanema/eestkostja vastutusel.

Libisemisest tingitud vigastuste vältimiseks on kummitallaga sokkide kandmine kohustuslik.

Haigussümptomitega külastajad pole batuudikeskusesse lubatud – Trampolino töötajatel on õigus haigusnähtude korral külastus peatada.

Palume jätta üleriided ning jalanõud selleks ettenähtud kohta.

Trampolino batuudikeskus ei vastuta kadunud või varastatud isiklike asjade eest, sh väärisesemete kaotsimineku, varguse või kahjustumisega kaasnevate kahjude eest.

Teenust tuleb kasutada vastavalt piletil väljatoodud ajale. Külastusaja ületamisel tuleb tasuda lisatasu vastavalt hinnakirjale.

Batuudikeskuses viibides jälgi nii enda kui ka teiste ohutust toimides vastavalt keskuses olevatele ohutusreeglitele. Õnnetusse sattumise või mõne muu ohu korral pöördu koheselt batuudikeskuse töötajate poole abi saamiseks.

Batuudikeskuse heakorda ning tegevust koordineerivad Trampolino töötajad. Vajadusel on töötajatel õigus atraktsiooni kasutatavate inimeste arvu piirata või inimesi ümber suunata. Reeglite rikkumise korral on töötajal õigus inimesi korrale kutsuda või paluda neil atraktsioonilt lahkuda.

Oma toidu või joogiga on batuudikeskusesse sisenemine keelatud (v.a sünnipäevatubade rent ja taaskasutatavad joogipudelid). Müügil olevaid jooke ja sööke palume tarbida selleks ettenähtud kohas.

Suitsetamine ning alkohoolsete jookide tarvitamine on keelatud.

Batuudikeskus, ega selle töötajad, ei võta vastutust võimalike õnnetusjuhtumite eest, juhul kui külastaja on rikkunud batuudikeskuse üld- või ohutusreegleid.

Mängukeskuse vara tuleb kasutada heaperemehelikult. Trampolino batuudikeskusel on õigus nõuda kahjustatud vara hüvitamist vastavalt tekitatud kahjule, mis on tõendatud kaamera või mu info väljavõtetega.

Batuudikeskuses on videovalve.

NB! Batuudikeskuses on lubatud filmida ja pildistada. Trampolino kui juriidiline isik võib kasutada pildistatud ja filmitud materjale ettevõtte kodulehel ja sotsiaalmeediakanalites. Kui külastaja ei ole nõus, et tema isik on jäädvustatud mõnel ettevõtte tehtud materjalil, siis palume sellest teavitada Trampolino töötajaid.